USD 0.92 btc 61430.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
magazine.forbes.izsutne

subscribe.info

USD 0.92 btc 61430.00
Ziņas 04. Janvāris 2024

Maģistra grāds un darba pieredze – panākumu atslēgas darba tirgū

Sadarbības projekts

Forbes Latvija

Ikviena jaunā profesionāļa sapnis pēc augstskolas absolvēšanas visdrīzāk ir kļūt par  pieprasītu speciālistu darba tirgū, ieņemt vadošu amatu, saņemt labu atalgojumu. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  pētījums  (Education at a Glance 2023) parāda, ka maģistra izglītība ir saistīta ar vairākiem  pozitīviem aspektiem, piemēram, samazinās bezdarba risks, kā arī ir iespējams  saņemt augstāku novērtējumu darbavietā, jo darba devēji atzinīgi novērtē, ka cilvēki ar maģistra izglītību ir kritiskāk domājoši darbinieki nekā tie, kam ir bakalaura  izglītība. Un, protams, viņiem ir augstāki ienākumi, jo cilvēki ar maģistra izglītību  pelna vairāk nekā cilvēki ar bakalaura vai vidējo izglītību.  

Pēc Eurostat datiem, 2022. gadā ES 20–34 gadus vecu absolventu nodarbinātības  līmenis bija 81,5 %, Latvijā – 84,7 procenti*. 

 

Vai studēt maģistrantūrā? 

Iemesli, kāpēc būtu nepieciešams iegūt augstāko izglītību un studēt maģistrantūrā,  var būt dažādi, taču Transporta un sakaru institūta (TSI) maģistra studenti  aptaujā uzsver, ka visvērtīgākais, ko var iegūt, ir zināšanas (55,6 %).TSI informācijas sistēmu vadības maģistre Sanita Bringmane atzīst, ka studijas sāka, jo vēlējās  papildināt un nostiprināt savas zināšanas, kā arī izaicināt sevi. “Izvēli par labu TSI  noteica tas, ka es šeit atradu tieši tādu studiju programmu ar konkrētiem  priekšmetiem, kādus vēlējos apgūt. Manuprāt, maģistrantūra ir loģisks turpinājums  iegūto zināšanu nostiprināšanai tiem, kas nevēlas apstāties pie sasniegtā.”

TSI maģistra programmas ir veidotas, balstoties uz darba tirgus pieprasījumu, lai  studenti apgūtu aktuālākās un darba tirgum vispiemērotākās zināšanas.  Augstskola regulāri uzrunā darba devējus un sadarbības partnerus, izzina darba  tirgus tendences, lai studenti iegūtu vērtīgu un pieprasītu kvalifikāciju.

Kā otro  svarīgo aspektu studenti ir atzīmējuši pieredzi – gan pasniedzēju, gan studiju biedru.  Pieredze ir vērtīgs resurss, kas ļauj mums mācīties gan no savām kļūdām un  veiksmēm, gan arī no kursabiedru vai pat pasniedzēju pieredzes. Tā palīdz  attīstīt izpratni, meklēt kopsakarības un spēt kritiski domāt vienu soli uz priekšu.  Pasniedzēju pieredze ir neaizstājama, jo viņi ir ieguvuši plašu zināšanu, prasmju un kompetenču bāzi savā jomā. Viņi var sniegt vērtīgus padomus un atbalstu, palīdzot  ikvienam studentam attīstīties kā profesionālim. Savukārt informācija, ar kuru dalās  kursabiedri, var uzlabot vispārējo izglītības pieredzi, sniedzot dažādas perspektīvas  un praktiskas atziņas. 

 

Profesionāļi izvēlas studēt maģistrantūrā atkāroti  

Aptaujas rezultāti liecina, ka pēc bakalaura grāda iegūšanas ceturtā daļa absolventu turpināja uzreiz studēt maģistrantūrā, bet vairākums ir tādu, kas  atgriežas augstskolas solā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma. “Es izvēlējos šīs  studijas, jo tas bija mans sapnis jau pirms vairāk nekā desmit gadiem. TSI es ieguvu ne  tikai teorētisku, bet arī praktisku pieredzi. Manuprāt, ir jāmācās visu laiku un  nepārtraukti, visa mūža garumā, jo tehnoloģijas mainās, mūsu dzīve mainās. Lai  būtu vienmēr zināšanu kalna virsotnē, nekad nedrīkst apstāties,” saka TSI  absolvents Andrejs Soboļevs.  

Šogad vairākumam studentu (73,3 %) šis bija pirmais iegūtais maģistra grāds, 26,7 % izglītība bija iegūta jau pirms tam. Savukārt tiem, kas izvēlas turpināt  izglītoties pēc bakalaura grāda iegūšanas, ir lieliska iespēja studēt kopā jau ar  pieredzējušiem profesionāļiem, tādējādi smeļoties arī viņu pieredzi un gūstot ieskatu viņu darba ikdienā, kā arī paplašinot savu kontaktu loku. Profesionāļi bieži vien  izvēlas otro vai pat trešo reizi studēt maģistrantūrā, lai papildinātu savas  zināšanas. Mūsdienās šāda tendence nebūt nav pārsteidzoša, jo darba tirgus  prasības arī nemitīgi aug, tāpēc bieži vien vidējā vai augstākā līmeņa vadītāji lemj  par labu papildu izglītībai. 

 

Zināšanas + diploms = augstāks amats un darba devēja novērtējums

Studenti arī uzsver, ka diploms paaugstinās viņu kā speciālistu statusu  (33,3 %). Piemēram, valsts iestādēs nereti vadošos amatus ieņemt var tikai cilvēki ar  augstāko izglītību, arī atalgojums ir atkarīgs no iegūtās izglītības. Arī darba devēji nereti novērtē un priekšroku amatu konkursos dod tiem  cilvēkiem, kam ir ne vien darba pieredze, bet arī augstākā izglītība. TSI jaunie profesionāļi uzskata, ka diploms sniegs iespēju iegūt augstāku amatu  (31,1 %), būs iespēja mainīt darbības jomu uz to, kas interesē vai aizrauj vairāk  (24,4 %). Nereti maģistra grāds ir tieši tas, kas ļauj kritiskāk novērtēt savu darba  ikdienu, kā arī saprast, kura iegūtās profesijas šķautne ir gan piemērotāka, gan arī  pašam cilvēkam saistošāka.

Arī TSI studentu vidū ir tādi profesionāļi, kas nereti savas karjeras laikā saprot, ka labprāt vēlētos nedaudz pamainīt darbības  jomu, tāpēc pārkvalificējas. Piemēram,  TSI maģistra programmas var apgūt pat gada laikā, neskaitot diplomdarba izstrādi. Tas ļauj īsāka laika posmā uzlabot  kādu savas profesijas šķautni vai pat apgūt ko pavisam jaunu. 

Kā pozitīva tendence ir vērtējama studentu uzņēmīguma attīstīšana, jo viņi uzskata,  ka ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, lai varētu sākt attīstīt savu biznesa  projektu jaunā līmenī (11,1 %) vai sāktu īstenot savu biznesa projektu (arī 11,1 %).  

 

Ko ņemt vērā, izvēloties programmu? 

Lai atrastu sev vispiemērotāko programmu, noteikti ir jāveic kārtīga izpēte, lai nesāktu studijas programmā, kas beigu beigās pašam studentam nav interesanta vai pat nav piemērota. Nereti sabiedrībā runā par to, ka absolventi bieži vien nestrādā  tajā jomā, kuru ir studējuši, bet TSI 57,8 % studentu strādā tajā pašā nozarē, kuras  studiju programmu apgūst. 

Visbiežāk maģistra programmas un to grafiks ir veidots tā, lai būtu iespējams  apvienot studijas ar darbu, jo lielākoties visi studenti strādā. Taču, pirms  sākt studēt, protams, ir jāizvērtē arī savi iekšējie resursi – gan laiks, ko veltīt  mācībām, darbam vai ģimenei, gan arī finansiālie aspekti. Dubultā diploma aviācijas vadībā un ilgtspējīgā attīstībā maģistra programmas students Stefans Bonhards jau  kopš bērnības sapņoja par lidmašīnām, viņu vienmēr saistījusi aviācija. “Es  gribēju būt daļa no tās, tāpēc izvēlējos šo programmu, jo, manuprāt, tā ir ļoti  unikāla globālā līmenī. Ērti apvienojama ar darba grafiku, pat strādājot  pilnu slodzi aviācijā, vienlaikus saglabājot tiešu kontaktu ar saviem pasniedzējiem.” 

Ja nevarat izvēlēties, kur studēt  – ārzemēs vai Latvijā, var apsvērt iespēju studēt  dubultā diplomu programmā. Tas nozīmē, ka vienā studiju periodā ir iespējams iegūt vienlaikus gan Latvijas, gan ārvalstu partneruniversitātes diplomu. 

Maģistra studiju programma pavisam noteikti būs jauns dzīves pavērsiens vai ceļojums  ikviena studenta personīgajā un profesionālajā jomā. Tajā pašā laikā tas prasīs  pamatīgu darbu, motivāciju, analītisko domāšanu un problēmu risināšanas spējas.  Tā, iespējams, būs arī izaicinoša, bet visnotaļ vērtīga pieredze. 

TSI studenti kā galvenos iemeslus, kāpēc izvēlējušies studēt privātā augstskolā, norādīja studiju programmas kursu saturu (42,2 %), elastīgo studiju grafiku (40 %) un  individuālo pieeju (8,9 %). Lai arī privātajās augstskolās nav valsts budžeta vietu, ir  pašas mācību iestādes, kā arī dažādu nozaru uzņēmumu piedāvātās stipendijas,  kas sedz daļu vai visu studiju maksu. 

Iespējams, tieši 2024. gads ir tas, kad tava jaunā apņemšanās varētu būt  maģistra grāda iegūšana. Svarīgi atzīmēt, ka lēmumam par maģistra grādu ir jāatbilst individuālajiem mērķiem, vēlmēm un izvēlētās jomas profesionālajām  prasībām. TSI šobrīd noris ziemas uzņemšana datu analītikas, mākslīgā intelekta, IT un projektu vadības, datorinženierijas, elektronikas, transporta un loģistikas,  vadībzinātnes un aviācijas vadības jomās. Ieskaties www.tsi.lv  un pacel savu karjeru jaunā līmenī! 

Rakstā izmantoti 2023. gada TSI studentu dati 

* Statistics | Eurostat (europa.eu)

 

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

 

...

Next page

magazine.forbes.izsutne